easy graft crystal

 

Easy graft crystal

ALLOPLASTIC BONE GRAFT


 

اولین پودر استخوانی که به صورت سرنگی طراحی شده است تا مستقیم به قسمت آسیب دیده استخوان تزریق شده ، سخت و محکم شده و سپس در جای خود ثابت میشود ، بعد از گذشت حدود یک دقیقه داربست منفذ داری ایجاد میکند که در خیلی از موارد نیاز به ممبرین را از بین میبرد.

•100% صنعتی

•Biphasic calcium phosphate 

•دارای 60% hydroxyapatite  و 40% beta-tricalcium phosphate

•با توجه به داشتن مایع biolinker که همراه پودر استخوان عرضه میشود ، مشکل انتخاب مایع مناسب ( خون یا سرم ) جهت مخلوط کردن با پودراستخوان را از بین میبرد.

•Hydroxyapatite به صورت یک ترکیب غیر قابل تغییر تا مدت زمان زیادی در استخوان تازه تشکیل شده باقی میماند و باعث میشود که حجم استخوان حفظ شده و استخوان تحلیل نداشته باشد

•برای درمانهای بیشتر از 6 ماه توصیه میشود که از easy-graft CRYSTAL استفاده شود

•100% alloplastic origin

تمامی بسته های GUIDOR easy-graft حاوی یک عدد سرنگ ( گرانول های easygraft ) و  یک عدد مایع biolinker  میباشد.